npm packagevscode-extension-telemetry (npm package)

A module for first party microsoft extensions to report consistent telemetry.


GitHub repos using vscode-extension-telemetry (showing top 100 with most stars)

#GitHub repo nameStars
1Microsoft/vscode-go5.2k
2prettier/prettier-vscode2.5k
3Microsoft/vscode-react-native1.9k
4DonJayamanne/pythonVSCode1.9k
5Microsoft/vscode-python1.7k
6OmniSharp/omnisharp-vscode1.2k
7Microsoft/vscode-pull-request-github1k
8PowerShell/vscode-powershell800+
9Microsoft/vscode-mssql800+
10Microsoft/vscode-arduino500+
11DonJayamanne/gitHistoryVSCode400+
12BetterThanTomorrow/calva400+
13vector-of-bool/vscode-cmake-tools300+
14DonJayamanne/vscodeJupyter300+
15Azure/vscode-kubernetes-tools200+
16Microsoft/vscode-cordova200+
17Marus/cortex-debug200+
18Microsoft/vscode-java-debug200+
19Microsoft/vscode-iot-workbench100+
20kenhowardpdx/vscode-gist100+
21keesschollaart81/vscode-home-assistant90+
22KnisterPeter/vscode-github70+
23Almenon/AREPL-vscode70+
24ryu1kn/vscode-partial-diff50+
25microsoft/vscode-azure-blockchain-ethereum50+
26VSChina/vscode-ansible50+
27lingua-pupuli/puppet-vscode40+
28Microsoft/vscode-azure-account40+
29Microsoft/vscode-azure-iot-toolkit40+
30theia-ide/go-language-server30+
31Microsoft/vscode-azure-iot-edge20+
32ryu1kn/vscode-text-marker20+
33ms-iot/vscode-ros20+
34mickeypearce/oradew-vscode20+
35auchenberg/vscode-casteteer20+
36Hirse/vscode-ungit10+
37Almenon/birdseye-vscode10+
38TomasHubelbauer/vscode-markdown-link-suggestions10+
39microsoft/vscode-apimanagement10+
40wenshiqi0/ant-monaco10+
41benc-uk/armview-vscode10+
42adamwatters/vscode-color-pick10+
43vitaliymaz/view-svg-proto9
44gregg-miskelly/omnisharp-vscode7
45andymule/qb64-vscode7
46neilsustc/vscodeJupyter6
47luabud/vscode-python6
48Eskibear/vscode-maven6
49windmilleng/vscode-go-autotest5
50ramya-rao-a/vscode-go5
51TomasHubelbauer/vscode-markdown-todo5
52wonyee/vscode-cocoslua4
53sunmorgus/vscode-symbolexplorer4
54pilat/vscode-coverage-highlighter4
55johnpapa/vscode-docker4
56Microsoft/vscode-azure-iot-tools4
57pilat/split-lines3
58limalimacharlie/vscode-bigquery3
59lawrencegripper/ARMValidationCLI3
60kasecato/vscode-backlog-wiki-preview3
61redhat-developer/vscode-kubernetes-tools2
62liximomo/gitHistoryVSCode2
63kyma-incubator/vstudio-extension2
64zikalino/azure-rest-for-ansible1
65zhaopufeng/gitHistoryVSCode1
66yolo3301/vscode-docker1
67wellington1993/vscode-mssql1
68weidazhao/pythonVSCode1
69vasulakkaraju/vscode-mssql1
70tuvistavie/vscodeJupyter1
71toggle007/blockchain-vscode-extension1
72subhipandey/vscode-python1
73shreyu86/vscode-kubernetes-tools1
74rkeithhill/vscode-powershell1
75rchiodo/vscode-python1
76rakyll/vscode-go1
77qubitron/vscode-python1
78qmutz/omnisharp-vscode1
79program-in-chinese/vsc_cts1
80pelmers/vscode-react-native1
81notpushkin/vscode-python1
82niilante/vscode-cordova1
83nickboldt/go-language-server1
84mseddon/calva1
85monkeyWie/vscode-go1
86mickey-51/vscode-go1
87mamonovvlad/vscode-github1
88luismts/vscode-github1
89kejxu/vscode-ros1
90kataras/vscode-go1
91kaishiqi/vscode1
92jxtxzzw/vscode-azure-iot-toolkit1
93jpogran/puppet-vscode1
94joechung-msft/vscode-azurelogicapps1
95joaompinto/vscode-asciidoctor1
96jason1978nian/omnisharp-vscode1
97jason1978-repository1/omnisharp-vscode1
98jason1978-repository/omnisharp-vscode1
99jamesqo/omnisharp-vscode1
100jaeg131194/vscode-go1
101ioblank/vscode-go1
102hnq90/vscode-react-native1
103hcxiong/vscode-react-native1
104glennsarti/puppet-vscode1
105frogcjn/vscode-react-native1
106frenck/vscode-home-assistant1
107eshack94/puppet-vscode1
108ericsnowcurrently/vscode-python1
109enesyunlu/vscode-react-native1
110diablodale/pythonVSCode1
111darthnoob/gitHistoryVSCode1
112d3r3kk/vscode-python1
113cssho/AREPL-vscode1
114chrisjsewell/vscode-python1
115brettcannon/vscode-python1
116brandonscott1780/vscode-java-debug-bsc17801
117basys/vscode-basys1
118alalbers/omnisharp-vscode1
119aaronpowell/vscode-azure-iot-toolkit1
120aakashthakkar/vscode-docker1
121VladimirDuan/cortex-debug1
122ToothlessGear/vscode-go1
123Terasuk/vscode-azurearmtools1
124Sneezry/vscode-azure-account1
125Rhohand/vscode-gist1
126PoisonousJohn/omnisharp-vscode1
127Munyola/vscode-python1
128MonicaUnlimited/pythonVSCode1
129MidahoX/omnisharp-vscode1
130Microsoft/vscode-docker-azure-ext1
131Meazymusicblog/omnisharp-vscode1
132Jason1978-Z/omnisharp-vscode1
133J1978/omnisharp-vscode1
134GuruDhanush/Deluge-vscode1
135EwertonJordao/vscode-python1
136Eskibear/vscode-extension-telemetry-wrapper1
137ESA-Security-Group/vscode-kubernetes-tools1
138ERRLSTAR/omnisharp-vscode1
139DalavanCloud/vscode-python1
140DalavanCloud/vscode-java-debug1
141DalavanCloud/vscode-docker1
142DalavanCloud/vscode-cosmosdb1
143DalavanCloud/vscode-azurestorage1
144DalavanCloud/vscode-azurefunctions1
145DalavanCloud/vscode-azureappservice1
146DalavanCloud/vscode-azure-iot-toolkit1
147DalavanCloud/go-language-server1
148ConnectionMaster/vscode-react-native1
149ConnectionMaster/vscode-mssql1
150ConnectionMaster/vscode-cordova1
151ConnectionMaster/omnisharp-vscode1
152CoenraadS/omnisharp-vscode1
153AlexChen12/omnisharp-vscode1
154AjitZero/vscode-arduino1
155Acidburn0zzz/omnisharp-vscode1