npm packageweex-components (npm package)

A group of simple and useful weex components


GitHub repos using weex-components (showing top 100 with most stars)

#GitHub repo nameStars
1apache/incubator-weex12k
2weexteam/weex-devtool200+
3coderyi/hello-weex100+
4weex-plugins/amap-running-app100+
5hugojing/toolbox-weex80+
6weexteam/weex-loader60+
7weex-plugins/weex-plugin-gcanvas40+
8zhouyuexie/weex-tabbar40+
9Laisly/weex30+
10vczero/weex-yy-h520+
11huoyabingqian/weex-demo20+
12acton393/WeexLottie20+
13weexteam/weex-picker20+
14wangwei123/my-weex20+
15wennjie/weex-book10+
16osmartian/martian-cli10+
17WUBOSS/weexScanQR10+
18scholar-ink/weex-image-picker10+
19karynsong/weex-demo10+
20kfeagle/weex-ar10+
21weexteam/incubator-weex10+
22weex-plugins/weex-action-sheet10+
23JackPu/weex-percentage-circle10+
24zhouyuexie/weex-marquee9
25yinshuxun/weex-start-kit9
26scholar-ink/weex-share8
27matisha001/weex-demo8
28lotusyun/weex-learn7
29hengAmethyst/weex-book7
30furybean/weex-eleme7
31HomHomLin/weex7
32WUBOSS/weex-ShareSdk6
33LonerJimmy/WeexTwo6
34KalicyZhou/weex-example6
35q757571446/Hippo-Weex-Demo5
36lilong-dev/Weex-demo5
37amap-demo/weex-3d-map5
38dianwodaMobile/DWeex4
39WUBOSS/weex-mapcomponent4
40MrMoveon/weexui4
41809026027/LeTu4
42zhaokuohaha/weex_android_demo3
43weexext/incubator-weex3
44wangweianger/weex-dev3
45tanzhenxin/WeexImagePreview3
46kfeagle/weex-action-sheet3
47growingio/weex-growingio3
48YorkShen/incubator-weex3
49WUBOSS/weex-aliPush3
50yownyang/weex2
51ymt-fex/incubator-weex2
52wgllss/WeexDemo2
53weexjs/wxp-image-picker2
54wanghongyun/smart-tv-weex2
55shangwfa/weexDemo2
56scholar-ink/weex-getui-push2
57q757571446/hippo-weex2
58misakuo/incubator-weex2
59happybobo/EWhat-weex2
60ganchengyuan1990/weex_personalAPP2
61bringmehome/weex_anjuke2
62ardani/weex-quiz2
63acton393/incubator-weex2
64ZJH9Rondo/weex_car2
65WUBOSS/WeexCamera2
66WUBOSS/Weex-WXPay2
67IACJ/weex-relaCalc2
68Hanks10100/weex2
69CarGuo/incubator-weex2
70AppAdhoc/weex-adhoc2
71501956430/weex-demo-one2
72zyzhangyuan88/weex1
73zxydoctor/weex1
74zxbtony/weex1
75zuolin777/weex1
76zorozhao/incubator-weex1
77zhouchao0924/amap-running-app1
78zhangxiaocong/incubator-weex1
79zhangwenhua029/weex1
80zhangr16/incubator-weex1
81zhangafei/incubator-weex1
82yyhinbeijing/incubator-weex1
83yurizhang/incubator-weex1
84yunjianke/incubator-weex1
85yuki-torii/weex-douban1
86yu-yang-halo/weex1
87yolynn-bird/ding-weex1
88yikee/incubator-weex1
89yanxin0905/incubator-weex1
90yangyonglin/incubator-weex1
91yangshengtao/weex-devtool-iOS1
92xiaohuapunk/incubator-weex1
93x-flower-rain/incubator-weex1
94wwz348627642/weex1
95wugemu/Weex-And-iOS-Demo1
96wrmswindmill/incubator-weex1
97wlrnet/incubator-weex1
98wangyupeng1-iri/weex1
99wangyingbo/hello-weex1
100wangxiaojs/weex1
101wabacus2009/weex1
102vifird/weex1
103urantialife/incubator-weex1
104upointed/incubator-weex1
105twksky/weex1
106tw93/incubator-weex1
107travis-green/weex1
108tralves/weex-toolkit1
109taimurkhan792/weex1
110szch/incubator-weex1
111supersoho/incubator-weex1
112supercoeus/weex1
113summer-wu/WeexPlayground1
114sswmjoy1/weex1
115sopig/mq2Vue1
116side9527/weex-demo-dusan1
117renyuanchunby/incubator-weex1
118qq475281441/weex1
119qhy2013/weex1
120pqy1010/incubator-weex1
121nuptboyzhb/weex1
122nikun008/weex-demo-dusan1
123niemj6012/weex-demo-dusan1
124nesror/incubator-weex1
125mxlxiao7/weex1
126mohsinalimat/hello-weex1
127mingzoff/incubator-weex1
128minerchow/weex1
129milaotou/weex1
130makuang2016/incubator-weex1
131m13026178198/weex1
132lucky-chen/incubator-weex1
133luchunqing/incubator-weex1
134lsp1357/weex1
135lleihai123/weex1
136liuzq8769/incubator-weex1
137lissn/incubator-weex1
138lieu-woxinxiangni/weex1
139lafeillou/weex1
140junjieyulu/incubator-weex1
141julianL0veios/weex1
142johfermq/incubator-weex1
143jiangshide/incubator-weex1
144initView/incubator-weex1
145imyzf/incubator-weex1
146immqy/weex1
147ibc789/incubator-weex1
148iQoderi/incubator-weex1
149hwysjj/weex-discount1
150huangxiaolong1992/incubator-weex1
151hongquanyingma/weex1
152hippo-band/weex1
153heyong520qiang/incubator-weex1
154hevin-lee/weex1
155hcxiong/weex1
156guolai/weex1
157guobinnew/weex1
158gubaojian/incubator-weex1
159gangoogle/weex1
160fushengguoban/incubator-weex1
161fsxiaoke/incubator-weex1
162fjg1989/weex1
163fengru1994/weex1
164fengmingxuan/WeexHtml5Project1
165etheranl/weex1
166erha19/incubator-weex1
167dujinyangA/weex1
168defcc/weex1
169deepsadness11/incubator-weex1
170davigarcas/incubator-weex1
171crazysaint/weex1
172colorfulcoral/coral1
173codingwithus/incubator-weex1
174cicoco/weex1
175bringmehome/fogweex1
176bmfe/incubator-weex1
177bluebird78999/weex1
178bianyixuan/weex1
179baneyue/incubator-weex1
180baihongxin/weex1
181apphuangweipeng137/incubator-weex1
182andyiwen/weex-11
183a417958382/incubator-weex1
184a12366456/weex1
185Zcharly/incubator-weex1
186WEB-kubor/incubator-weex1
187Tiaqang/idlefish-iweex1
188SwordJian/incubator-weex1
189SamChenzx/weex1
190Randromchen/weex-device1
191Rakhimjon/incubator-weex1
192Pumpe/weex1
193ProphetSet-Open-Source/incubator-weex1
194Owen0603/Lottery_weex1
195NBSW/weex1
196MrRaindrop/weex1
197LiuHao126/weex-plugin-gcanvas1
198LSRain/incubator-weex1
199LIAN1988/weex1
200LGTTTW/weex-plugin-gcanvas1
201JackZhouDou/weex1
202Hfenger/incubator-weex1
203GaGeVV/weex-vue-starter1
204GHHX/AliPictureWeexPlugin1
205DevForrestWang/incubator-weex1
206DalavanCloud/incubator-weex1
207Carter110/weex1
208Bijiabo/weex1
209AlogyStudy/weex1
210ALiaoo/WeexDriver1